Latvijas zivsaimniecības politikas ārlietas, jeb kur lai dabū atbildības kapacitāti?

1. daļa
2. daļa
3. daļa
4. daļa

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Par mums Partneri Vides aizsardzība Normatīvie akti Sacensības Rekordi IGFA OCEAN2012 Filmas Fotogalerija

Latvijas Makšķernieku asociācijai (LMA) – 15!

Gandrīz nemanot pagājuši jau 15 gadi, kopš dibināta LMA (29.05.2001.)...

Šajā laikā daudz ko ir izdevies sasniegt, bet ne mazāk darāmā vēl priekšā, lai Latviju varētu uzskatīt ne tikai par ūdeņiem bagātu, bet arī par to patiesi labi apsaimniekotu, ūdens bioloģiskiem resursiem bagātu un to ieguves inteliģentu valsti.

Lai arī kā mēs vēlētos, to nav iespējams sasniegt momentāni, jo visbiežāk jāpārvar galvenokārt izpildvaras institūciju un pašvaldību vienaldzību un neieinteresētību ūdens un ūdens bioloģisko resursu patiesi ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanā. Jā, ir atsevišķi izņēmumi, bet tie, diemžēl, ir pozitīvi, nevis negatīvi izņēmumi.

Arī sabiedrības attiecīgo interešu grupu pietiekami lielas indivīdu daļas īstenā attieksme pret Latvijas dabu ir tālu no vēlamā... Iemesls gaužām vienkāršs un gana nožēlojams – dzīvojam patēretāju sabiedrībā ar atbilstošu domāšanu un attieksmi pret dabas resursu izmantošanu kā tādu, kurai ir gana ievērojams īpatsvars valsts budžeta veidošanā un tautsaimniecības politikā vispār.

LMA arī likumdevējvaras līmenī vairākkārtīgi ir norādījusi, ka mūsu valsts iekšējo ūdeņu zivsaimniecības politika ir visarhaiskākā ziemeļeiropā, jo būtībā ir vērsta uz zivju resursu mākslīgu pavairošanu (atražošanu), nevis uz dabiskā nārsta un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu.

Jubilejas reizē sveicam un sakām paldies visiem LMA biedriem un LMA daudzajiem atbalstītājiem Latvijā un ārvalstīs par kopbūšanu, domubiedrību un atbalstu!

Cieņā, LMA Valde

Latvijas zivsaimniecības politikas nacionālās dīvainības, jeb par to, kas bij’, par to, kas būs?...

1. daļa
2. daļa
3. daļa

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LMA ir: International Game Fish Association (IGFA) biedre, OCEAN2012 biedre un European Anglers Alliance (EAA) asociētā biedre
LAA is: the Official Fishing Club of the International Game Fish Association (IGFA), the Member of the OCEAN2012
and the Associated Member of the European Anglers Alliance (EAA)

  Biedrība “Latvijas Makšķernieku asociācija”, Lāčplēša iela 23-17, Rīga, LV - 1011.
E-pasts: albiart@inbox.lv. Mob.: (+371) 2928 5934.
Reģ. Nr. LV 40008060351, A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konta Nr. LV12HABA0551008254792. Created by OMNI RIGA, ©2008.