Biedrība “Latvijas Makšķernieku asociācija”
Lāčplēša iela 23-17, Rīga, LV - 1011
Reģ. Nr. LV 40008060351

Mobilais tālrunis: (+371) 2928 5934
e-pasts: albiart@inbox.lv

A/S Swedbank, Kods: HABALV22
Konta Nr. LV12HABA0551008254792